Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 September 1796.

Reces des Qiiartiers van Nijmegen, gehouden binnen deStad Nijmegen in September1796, het tweede jaar der Bataavfche Vrijheid.

Vrijdag den 9 September 1796.

De Gecommitteerdens uit de Steden en het platte Land deezes Quartiers ingevolge het gerecesfeerde op den 13 Augusti laatstleden binnen de Stad Nijmegen te zamen gekomen, en ter Raad camere aldaar erfchenen zijnde, heeft den Burger Carel Campagne, bij abfentie van den Burger Taaij, na dat bevorens den Almagtigen God om zijnen dierbaaren Zegen over deeze Vergadering in den gebede was aangeroepen, en de Leden, na verlezinge der Commisfien fesfie genomen hadden, dezelve voor hunne tijdige en goedwillige comparitie bedankt;

En is wijders tot voorzittend Lid benoemd de Burger Aalbert van Eldik, Gecommitteerde uit Neder-Betuwe, welke de redenen deezer bijeenkomst kortelijk heeft voorgedragen, en zich vérder gerefereerd tot de Propofitie van de Gedeputeerden ter Financie tot invoering van extraordiKk 5 nai-

Sluiten