Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 September 1796.

houden voor de fom van 7000-:-; Dat vervolgens om de tweede Capel meede te conferveren, de Koperen zich hadden geëngageerd dit aloud overblijfzel aan de Provincie over te laten onder korting van 3000 :-; en wel zoo, dat, wanneereventueel mogt blijken, dat het zelve door te groote misftand op het terrein, of anderzins, op den duur, niet mogt kunnen blijven ftaan, zij bereid en te vreede waren, het zelve tegens betaling van 3000-:-: wederom aan zich te neemen, mits het Provinciaal Collegie zich hier over bij het aanvangen der (looping van het Gebouw finaal declareerde.

Dat wijders bij 's Landfchaps refolutie van den 30 Mai claar aan volgende de oppervlakte van den gewezen Burg met de jurisdictie, voor zoo veel nodig, benevens de twee daar op ftaande zoo genoemde Heidenfche Capellen, invoegen hetzelve aan de Provincie was verbleven, was overgelaten aan de Stad Nijmegen voor eene fomme van 10000-: : te weeten 7000-:-: voor de oppervlakte met de eerfte zoo genoemde Heidenfche Capel, en 3000-: : voor de tweede; tot welke cesfie het Quartier ten genoegen en gebruike der Burgers en Ingezetenen der Stad Nijmegen meede hadde gelic. ven te concurreren.

Dat

Sluiten