Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 Mai 1797'

XXI.

Ook zal bij niet mogen agterhouden maar in den ontfangst zijner rekening brengen deeze navolgende vervallen en profijten, zoowel als alle anderen, te weeten:

Dat uit gratie vergund worde, dat eenige misdadigers in fecrete plaatzen, en niet in het openbaar, geëxecuteerd worden, het geen hij egter niet dan met confent van de Landfchap, of van 't Provinciaal Collegie zal mogen toelaten, van al het geene bij eenige misdadigers bevonde» mogt worden, ten tijde van hare apprehenfie, het zij goud, zilver, juweelen, of alle welke andere goederen.

Van alle gevonden en onbeheerde goederen, als insgelijks van aangedreeve goederen in of uit de Rivieren, en van andere zaaken, daaden of misbruiken, van wat natuur, die zijn mogen, welken hij als Richter, of zijnen Dienaars in ontvang zal brengen zonder iets te verbergen, of agter te houden nog te gedogen, dat daar van iets bij de zijnen genoten of ontvangen worde, zonder dat hij zal vermogen van eenige zaaken of daaden, breuken te neemen, waarop die van ouds niet gefield zijn , voorbehoudens aan den Richrer het Z 3 £c"

Sluiten