is toegevoegd aan uw favorieten.

[Recessen van het Kwartier van Nijmegen, gehouden tussen januari 1795 en januari 1798]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 Augusti 1797.

Reces des Quartiers van Nijmegen, op eenen gecontinueerde» extraordinairen Landdag binnen de Stad Nijmegen gehouden in Augustus 1797, het derde Jaar der Bataavfche Vrijheid.

Donderdag den 17 Augusti 1797.

Quartier van Nijmegen heefc wederom goedgevonden de landelijke zaaken, als van ouds gewoonlijk , door Gecommitteerdens ad caufas te doen behandelen.

Is ter Vergaderinge voorgebragt eene Misfive van het Committé tot de algemeene zaaken van. het Bondgenootfchap te Lande, gefchreven den 24 Julii laatstleden aan de Commisfie van Financie deezes Quartiers, houdende dat de reizende Commis van hunnen Ontfanger Generaal aan hun bericht hadde, dat hij de Adfignatien den5 Julii daar te vooren aan hun overgezonden en getrokken op de Quartieren van Zutphen en Veluwe in gemelde Quartieren ter betaaling had gepraefenteerd, dog een weigerend antwoord bekoomen

heb-