is toegevoegd aan uw favorieten.

[Recessen van het Kwartier van Nijmegen, gehouden tussen januari 1795 en januari 1798]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 Augusti 1797.

tien Jluivers\ zes penningen, en- van Twee en veer'' tig duifend agt honderd agt en vijftig guldens drie fluivers en tivee penningen was geweigerd.

Wij hebben ons mitsdien verpligt geoordeeld onze billijke klagten deswegens aan ULieden kenbaar te maaken, vastelijk vertrouwende, dat GijLieden. aan die twee Quartieren zult imputeren 'de veruitziende gevolgen, welke door die afwijzing en wanbetaaling tot ons leedweezen moeten voortvloeijen, en gaarne met ons zult erkennen, dat zoodanige handelwijze niet over een te brengen is met de acceptatie van betaaling door de gemelde Quartieren bij de plegtigfte, en ten haaren voordeden ingegaane, Conventien toegezegd, en waar van de fchuld nimmer is gecontesteerd, noch kan gecontesteerd worden.

Wij zullen niet herhaalen, 't geen wij reeds met betrekking tot dit geconvenieerde bij voorige misfives aan ULieder Vergadering hebben voorgedragen: Doch kunnen noch mogen ons dispenferen Onder het doorzichtig oog van ULieden te brengen, hoedanig de liquiditeit deezer fchulden door de beide Quartieren is geagnoscéerd, en de betaaling jaarlijks geaccepteerd, wanneer men in den jaare 1794 genoodzaakt was te gemoed te koomen aan het zoo merkelijk bezwaar, 3- Ff 't