Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 Augusti 1797.

goeding zijner fchade, onder Hernen geleden, en door de Franfche troupes veroorzaakt, gunftiglijk geliefden te admitteren.

Waar op gedelibereerd zijnde is goedgevonden in het verzoek, bij den Requeste gedaan, te difficulteren , gelijk daar in gedifficulteerd wordt kracht deezes.

"Verlezen de Requeste van Evert Schouten en Hendrik Mutter , Buurmeesteren van den Dorpe Lent, over het jaar 1795, verzoekende, om de daar bij geënarreerde redenen,

in. Dat de Militaire executie, waar meede zij werkelijk belast zijn, moge werden opgeheven, ten einde , boven het reeds geleden verlies en fchade geene verdere kosten mogen werden gecaufeerd.

20. Dat over het jaar 1795 aan het Dorp Lent een kwijtflag in de Quota der aangefchrevene Middelen, overeenkomftig den ftaat van zaaken en Inwooners aldaar, moge worde verleend;

En

30. Dat aan de Requeftranten in haare qualiteit tot inmaaning en uittelling van het geene, 't welk na denzelven kwijtflag van de gelibelleerde Quota zal koomen te resteren , eenen convenable termijn

Sluiten