Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PATRIOT. 237

X V.

Gratum ejt, quodpatrice civem populoquc dedijli, Sifacis ut patrio; fit idoneus, utilis agris, Utilis fcf bellorum fc? pacis rebus agendis. Plurimum enim intererit quibus artibus quibus

bunc tu Moribus injlituas.

JuVENAMS.

Nooit openbaart, ja laat de Menfch zyn ontaard en verbaftert Gemoed meer blyken, dan in de flegte Opvoeding van zyn eigen dierbaar Krooft. Alle zoorten van Tyrannie {trekken zig uit tot andere, die of met of geheel en al niet, of ten minften door genen vallen band aan ons verknogt zyn ; edog hier •woed de Menfch tegen zyn eigen vleefch en bloed, ja zelfs de Wetten der Natuur. Hy woed tegen zig zeiven, als hy die, welke hy zyn natuurlyk wezen en gedaante heeft deelagtig gemaakt, een eeuwigen rampzalig verderf, door zodanig een onbarmhartig verzuim, doet overkomen en als op den hals jaagt.

De meefte zoorten van kwalen en ongemakken, veroorzaken aan 't Lichaam gemeenelyk pynelyke en fmertelyke toevallen, ja offchoon dezelve ook al een geruimen tyd blyven aanhouden , zo bevrydt ons dog de Dood eindelyk 'er geheel en al van ; edog hier wordt 't verderf, dat den ganfchen Ieef-tyd door aanhoudende geR 5 weeft

Sluiten