Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 27 )

fel gevolgt en nagecomen worden die blijde Incompften mee den Hertog van Anjou, als Hertog van Brabant ende de Staeten van den ielven Lande aengegaen, beiloten en befworen.

Onder fond, Accordeert met het < oorfz: Reeifter. Was geteekent, J: van Aerssens i6oy. La^er (fond, Van woorde tot woorde naer de orgineele Acte bij mij gecopieert, 27 April 1656. Ende was onderteekent, R: van Kintschot.

Extraét uijt het Regifter der Fe-

folutien van de Hoog Mogende Heeren Staeten Generael der Vereenigde Nederlanden.Jovis den 16 Meij 1669. TS ter Vergaderinge gelefen de Requefte van 1 de Regeerders, ende andere Ingejetenen der Steden ende Quartieren van Brabant onder tresfort van defeTStaet, verfoeckende om de geallejmeerde redenen, dat conform Hare Hoog MogRefolutie van den 20 Meij 160? ende oe blijde Incompfie ende andere Rechten van Brabant, geene Raedtsheeren, ofte andere Beampten , als Fiscael, Griffier ende Procureur generael in den Raede van Brabant, fouden mogen werden aengeftelt, ale die in Brabant geboren ende aldaer woonachtich ende gegoet fouden lijn. Waerop gedelibereert lijnde, Is goeigevon-

Sluiten