Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H? )

liwh tot Advocaat Fiscaal van Brabant, en kokende, dat aan hem geeri Comjuafic mag worden verleend, op de grondenmde volgen• de Misfive vervat. , Fiat infertio van de Misfive, te vinden bier voor Pag: 124.

Vn e;ndeliik de Requelle door een aantal TnbooÏÏinTen van Staats Brabant, Burger*ider

^^^^^^^ Reauefte verfoekende, dat als nog een

ntrZSr, conto rSwien tot Advocaat .Fiscaal en Frocureur

en aan geen Ongequalificeerde daar toe eenige Commislie verleend.

Aan de Ploog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereemgd* Nederlanden.

Geeven met allen eerbied te kennen de O*. deZnekende, alk Inhoorlingen ^ ^ts Brabant Burgerend*^ gefeetenen van de Majer^e van dien. ^

Sluiten