Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 233 )

Soo gevraagd word ,wat wij verftaan door onfe eijge Regeering,

Te Antwoorden,

Dat wij daar bij verftaan, het gefag in het ft uk van Religie, van de Juftitie, Politie enFinantie. Soo veel aangaat de Religie ,

Dat wij verftaan dat de Gereformeerde Religie, fal worden geleerd en gepredikt ,foo als defelve in de andere geünieerde Provinciën, in conformiteit van het Sijnode van Dordrecht tegenswoordig word gepredikt en geoefend; — Ende dat de Paapfchc Leer fal worden geweerd, ende voorts dat wij het felve Gefag in het Kerkelijke zullen hebben , als de PolitiqueRegeering in de andere respetlivegeunieer* de Provinciën dat is hebbende. Soo veel belangt de Juftitie,

Dat die in de Quartieren van Brabant, houdende de zijde der Unie,fal worden geadminiftreert, volgens de Rechten en Privilegiën van Brabant ; •— Ende voorts, dat de Raad van Brabant tn de Provincie van Brabant fal moeten refideren.

Dat de vacante plaatfen van Raadsheeren zullen werden voorfien door de Regeering der voorfz: Quartieren van Brabant, houdende de zijde der Ünie.

Nopende de Politie, Dat de Regeering bij haar felve fal mogen maaken Wetten en Placaaten op allerlij faaken van Politie, gelijk de Regeering van de andere Provinciën 30 J ii

Sluiten