is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige reis-fragmenten en anecdotes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

lijke omftandigheden liepen in een brandpunt dermate te famen , dat ik mij verpligt vond te geloven , dat de Schone, die bij mij zat, met den levenden marteldood zou hebben willen bevestigen deze

waarheid, dat men om verliefd te

zijn, eene onftoflijke ziel moet hebben.—

Hoe ongedwongen en openhartig de liefde zij, weet dat hart alleen, het welk immer fentimenteel bemind heeft en bemind is geworden; waarlijk, niets

komt nader aan de edele, godlijke deugd en menfchenliefde , dan dat twee zielen, die voor elkander gefchapen zijn en niet volkomen kunnen worden fonder geestelijke famenvloeing, fonder de fchepping eener eenheid uit delen , die alleen in fchijn delen zijn, zig voor elkander ontwikkelen , met aflegging van alle die bewimpelde veinferijën, die enkel bekleedfelen der fchande zijn , en getuigen van een euvelmoedig hart, waarin de liefde

woning zoekt, doch nooit vinden kan.

F s Zie