is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige reis-fragmenten en anecdotes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 104 )

térs gefield, frneékte hij om ontheffing

van de ftraf. Men ontfloeg hem

onder de voorwaarde, dat hij in het vervolg met de daad zijne beterfchap betonen zoude. — De man werdt, zegt men, een der deugdfaamfte burgeren , en verkreeg de vrijheden der inwoning. ——>

Was onze Maatfchappei van dien aart, wij zouden op dezelve wijze het kwaad (haffen kunnen.

De Wijsgeer en de Jongen.

Flosculo,:een knaapjen te midden zijner fpeeljaren, liep bij een wijsgeer fpelen, onderwijl dat deze den kijker Helde om voordeel te doen met eenen welgeftarnden hemel. •

Wilt gij eens door die glafen zien? —

vroeg de wijsgeer. 6! mijn kind i

er zijn wonderen te befchouwen in dien Hemel, die daar boven u is, en hiertoe