Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 150 )

Is het waar, dagt ik , dat

alles in de Natuur Phyfiognomie is,

dat er niet alleen geen menfch, geen

dier , maar ook geen plant, beftaat , waar in geene uiterlijke zigtbare tekenen van inwendige hoedanigheden en wijzigingen zig opdoen, is dit waar,—

dagt ik, gelijk voorname mannen

ons verzekeren , waarom is er dan ook geene Huizen-Phyfiognomica te beoeffe-

nrn ? Waarom heeft men tot nog

toe verzuimt dezen nuttigen tak der La. vateriaanfche ftudie te beftuderen? — Zijn 'er niet zeer natuurlijke overgangen van de uiterlijke geftalte der huizen, tot derzelver inwendige gefteldheid, of liever den inwendigen en uitwendigen toeftand hunner inwoners , — bij voorbeeld: — Is een fchoon kunstrijk gebouw, niet een teken van den goeden fmaak, niet alleen des bouwkundigen, maar ook des

oorfpronglijken eigenaars? Kan men

zig, bij het zien van een mismaakt huis, een verflandig bouwheer voordellen, fonder

Sluiten