Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontwerp van eenige

SCHIKKINGEN

R.AAKENDK £>£fJ

OPENBAAREN

GODSDIENST,

EN ANDERE STUKKEN DAARTOE BEHOORENDE.

Door

HEERE OOSTERBAAN,

Leeraar der Doopsgezinde Gemeente te Harlingen,

En Lid van de Commispe in het jaar 1795 door </e Reprafentanten des Volks van Friesland benoemd tot het ontwerpen van eene. Conftkucie voor die Provincie.

Te HARLINGEN, By V. van der PLAATS, 179$.

Sluiten