Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 VERSCHILLEN met ENGELAND.

Oorlog tusfchen Engeland en Frank

ie bijzonder in de jaren 1675 (nü.6o4) [en l7°& Is Jun. (1) waarbij alle vorige Verbonden bekrachtigd zijn geworden.]

De oorlog, die in onzen leeftijd tusfchen den Engelfchen en Franfchen Koning in 't jaar 1756. ontiiond, over hunne onderlinge Amerikaanfche Bezittingen , heeft deze Verbonden meer en meer aanmerklijk gemaakt.

De oorzaak van dien oorlog tusfchen Frankrijk en Engeland kwam voord, ten minilen de aanleiding werd genomen, uit de niet naaukeuiig genoeg bepaalde Woorden bij den Akenfchen Vrede van 't jaar 1748 : van alle dingen in America te brengen op den voet, Waarop zij waren of behoorden te zijn, vóór den tegenwoordigen oorlog. Korte jaren

(1) Ik hebbe dit Verdrag iu mijnen Index Federum. Chronologicus niet genoemd. Het i» te vinden in 't Groot Placaatboek van Cau en Schelm, D. V. bl. 415. De reden, waarom ik hier van geene vroegere Verbonden met de kroon van Engeland gewage, bijzonder alle de genen, die bij gelegenheid der Verheffing van Neêrlands Stadhouder Willem lil. op den troon van Engeland, en den daarop gevolgden Oorlog met Frankrijk , noch die bij gelegenheid van- de Spaanfche Troonsopvolging van 1702 tot ,713 gemaakt zijn ; is hierin gelegen, omdat op tijd en ptaze afzonderlijk van dezelve gehandeld was j en hier alleen die twee Hoofdverdragen in aanmerking kwamen.

Sluiten