Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rusland.

Zweeden.

ga VERSCHILLEN met ENGELAND,

daarvan moesten zoo van de zijde van Frankrijk en Oostenrijk, als van Engeland zelve, onberekenbaar zijn. De uitkomst heeft dit bewaarheid ]

De Keizerin van Rusland, op 't verbeteren van haar Rijksbeliuur, en 't vergrooten van haar vermogens en 's volks welvaart, in die verre oorden, zig alleen toeleggende, gaf aan de Republiek geene reden tot eenige bekommering ; ten ware alleen voor 't innige bellaan van den koophandel, vooral daar door het zenden eener vloot met koopvaardijfchepen in de Middelandfche Zee de koophandel onzer Republiek in de Levant, dezelfde zwarigheid onderhevig raakte,als die van andere handeldrijvende Natiën, maar de onze dies te grooter en zwaarder, naar maate de meerdere uitgebreidheid en gewigtigheid van denzelven handel : maar toch de Keizerin gebruikte haar recht.

De inwendige zaken van Zweeden betroffen de Republiek in geenen deele. Of de Stenden bij de overeenkomst van 't jaar 1756 den Koning, dan of de Koning de Stenden overmogt, gelijk daarna gebeurd is, [en wat het meeste ten nutte van dat Rijk itrekt], zulks raakte de Republiek niet. Die Revolutie is in Zweeden gemeen»

Dae

Sluiten