is toegevoegd aan uw favorieten.

Iets over den laatsten Engelschen oorlog met de Republiek, en over Nederlands koophandel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSCHILLEN met ENGELAND. 87

echter werd er van 't Convoy zelf gezwegen, en daaromtrent niets bepaald. Hier uit dan volgde ( wel de fmpenfie [opfchorting] van 't Verbod, dat is, ftilzwijgcnde werd den Kooplieden geoorloofd, om ook groot fcheepstimmerhout op open« baar gezag te voeren naar Franfche havens, maar verder werd er geene orde gefceld. De Koning van Frankrijk, hier niet mede te vrede, eischc een vollediger andwoord en befluit.

De Staten, hiermede dralende, en geen genoegen gevende, zoo komt in de daad het gedreigde Edict van den 14 Jan. 1779. (n°. 1175O te voorfchijn, waarbij alle vorige dus genoemde Privilegiën en Vergunningen, van de zijde van Frankrijk, worden ingetrokken.

aanm. „ Moest nu niet elk Nederlander de „ oogen geopend hebben? Maar neen! De Neder. „ lander juichte, en Amftéldam was verblijd, dai „ die Stad er van verfchoond bleef. Zoo vern „ had men de Natie door publike Schriften ver ,, voerd en verleid. En waartoe is eene Natie nie: „ te verleiden, zoodra de licentie den vrijen teuge „ krijgt. Een gewigtige Les voor Staatsbeftier „ ders, Ptincipiis objia." [Ga de beginfelen tegen. Men heeft dit in ons Vaderland gezien. Men zie het heden ten dage in het door vrijgeestige en los handige Schriften, zo in 't Staatkundige als Gods dienftige,ongelukkig gemaakte Koningrijk van Frank F 4 rij'

Doch zwijgen :chter ;an

Convoy.

Frankrijk eischi volledig befluit.

Geeft zijn Edict uit.

1 r

i