Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSCHILLEN met ENGELAND. 237

$. 7. Zoo beide de vereenigde Mogendheden met eenen gemeenen vijand in oorlog geraakten [Dit geval is thans 1793-3 zal men de w^nen niet nederleggen dan met gemeene toeftemming, en onderling over vrede of wapenftilftand raadplegen.

$. 8. In plaats van manfcbap kan men hulp in geld verfchaffen, volgens berekening bij afzonderlijk Artikel.

§. 9> Den leeftocht en voeder zal men voor den'gewonen prijs leveren; en de troepen zullen aan 't bevel gehoorzamen van die Mogendheid, die ze behoeft en gebruikt: maar zij mogen niet afzonderlijk gebruikt worden, dan met toeftemming van hun Opperhoofd, en onder eigen militaire krijgstucht.

§. 10. Gedurende den handel over een Cofflmercieverdrag, zal men elkander behandelen, als de meestbegunftigde Natiën. Doch de Tollen blijven op den ouden voet.

$. 11. De GG. Staten, bij 't Vredesverdrag met Engeland, Negapatnam voor eenig aequivalent terug wenfchende, en uit §. 6. nog nader bepaald moetende worden over de Vaart door de Oostindifche Colonien der Republiek: zoo belooft de Koning hierin voordeelige fchikkingen te maken. Hierover zal men, om dit Verdrag

niet

Sluiten