is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van het Amsteldamsch dicht- en letteröefenend genootschap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Co PRIJSVERZEN.

Gereedelijk gelooft en hoopt Zij alle dingen. — Zelfs op de eerfte en flaauwe blijken

Van uw berouw, vindt zich mijn Menfchenvriend genoopt Ter volle ontfchuldiging van voorige ongelijken. Zijn vijand, voor wiens heil hij even hartlijk bad, Staat ftil, of wordt geftuit, verlaat zijn zondig pad: Mijn Christen komt hem ftraks met gulle omhelzing tegen , Dient hem met raad en daad, verheugt zich in zijn' zegen.,

Gelooft en hoopt dat Gods gena, Die 't dwaalziek hart bekeert, zijn bede wilde hooren ;

En liever zal hij, tot zijn fcha, Bij de uitkomft. misfeu, dan uit wantrouw 't goede floeren.

Daar ze alle dingen hcusch verdraagt, Strekt hij ten voorbedde aanzijn brocdren, maagen, vrinden.

Hij, die 't gemeen bederf gevoelt, oprecht beklaagt,. Waant nooit hier menfehen, vrij van dwaalingen, te vinden:Waar hij die 't minfte ontdekt en 't meelt beftreeden ziet, Daar roemt hij 't braavc en telt de kleine zwakhcên niet, Door geen partij- of dwang- of hekebugt bezeten, Eert hij de Vrijheid van uw' handel en geweeten 5

Doch, vér van onverfchilligheid, Stijft hij de goede zaak en ijvert tegen dwaaling:

Hier vindt zijn wijs en zagt beleid. In 't Euangeliewoord zijne aandrift en bepaaling..

En