is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen uitgegeeven door het tael- en dichtlievend genootschap [...] Kunst wordt door arbeid verkregen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het HELDENDICHT. ^

Men leest geen Dichtftuk om zijne kundigheden te ver-* meerderen, zegt dc Abt du Bos (2.) mee recht, maar voor zijn vermaak; en men verlaat het, als het geen, aantrekkelijkheid heeft, die in ftaat is om 'er ons aan le verbinden. Nu is het bijna onmogelijk, dat de genie des Dichters vruchtbaar genoeg in fchoonheden zij, en hier bij ze met genoegzame veranderingen alom tvete te ver* fpreiden, om ons oplettende te houden, door krachtvan geest om zo te fpreken, gedurende de lezing van een Heldendicht. Men beftaat te veel, als men ter zclfder tijd onderneemt onze nieuwsgierigheid op te wekken en te voldoen, 't ls te veel gewaagd om ons perfoonen, die ons geheel vreemd zijn, met zo veel genegenheid te willen doen beminnen, dat wij altijd over hunnen voor- en tegenfpoed aangedaan zijn. Hoe noodzakelijk is het derhalven, dat de Dichter zijn voordeel doe met alle ch genegenheden, met alle de hartstochten , die reeds in ons zijn, eer wij zijn zuerk lezen, die hij maar van verren behoeft aan te raken, om ze geheel in werking te brengen,

voelt elk, is voor ons van 't alleruiterfte belang — Maar zou Milton even zeer geinteresfeerd hebben, indien hij alleen den val der Duivelen gezongen had? — lk voor mij geloof volftrekc van neen — En indien men al zijn Paradijs verloren geheel doorgelezen heeft; wat laat het na ? Vermaak? Nut? Eij mij droefheid, verontwaardiging, afgrijzen over het vervloekt Karakter van het fnoodfte Wezen — alle gevoelens, die het vermaak weren.

(2.) Reflex. Critiq. fur la Poëfie cj? fur la Peint. Pr. J>art, Seü. 12.