is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen uitgegeeven door het tael- en dichtlievend genootschap [...] Kunst wordt door arbeid verkregen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het HELDENDICHT. i$£

oogen gevallen is. Longinus, op wien ik hier doele, zegt (8.) van Homerus, dien hij anders zo vaak als een model opgeeft, dat als hij bij hem de wonden, de faamenfpanningcn , de traanen, de boeiens der Goden ziet, en alle die andere noodlottigheden, daar ze zonder ophouden ingeraken, het hem toefchijnt, dat de Griekfche Dichter, zo veel hij kon, zijn best gedaan hebbe om Goden te maken van die Menfehen, die bij de belegering van Troijen geweest zijn, en daar en tegen van de Goden zelve menfehen. En nog maakt hij ze van een flechter ftaat, want wat ons betreft, vervolgt de Kunstrechter, ten minflen hebben wij den dood, die als eene gewisfe haven is om uit onze ellende te geraken, terwijl hij de Goden, door ze dusdanig te vertonen, eigentlijk niet onfterflijk, maar eeuwig ramp' zalig maakt. En wij zouden onzen toevlucht tot deeze ongerijmdheid nemen ?

Of gaat mogelijk het gevoelen van Boileau hier door, als hij, na de Fabelen der Ouden als een wezenlijk fieraad in 't Heldendicht verdedigd te hebben, befluit (9.).

Ceft donc bien vainement que nos Auteurs de'fus, Bannisfant de leurs Vers ces ornemens regus, Penfent faire agir Dieu, fes Saints & fes PropheteS Comme ces Dieux éclos du cervcau des Poè'tes:

Met-

(!.) Zie het 7J<= Hoefdjï. zijner Verhand, over 't Verhevene. (9) Art. P. ch. 3.