Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 PRIJSVERZEN.

Wat zwarte nacht den throon der wijsheid hebbe omtogen , Gij wenkt... die nacht verdwijnt... de wijsheid fprcidt heur' Zo blonken, op den wenk van 't fcheppend Alvermogen?1'™* • De zonnen aan den hemeltrans.

Ten trots van 't woest geweld der ftormen en - der jaaren,

Bouwt gij het heiligdom, Jehovahs naam ter eer. Ginds drijft een ftout kasteel oP d'afgrond van de baaren.... Hier zinken de Alpen voor u néér.

Gij hebt, in 't boek des tijds, die helden opgefchreeven,

Aan wien mijn Vaderland nog dankbre traanen wijdt, Gij doet hen in het hart des laatften burgers lecven, En breekt de fikkei van den tijd.

Tc Ga weenen bij het graf, dat gij voor Ruiter (lichtte,

Voor hem, die fteeds als held - nooit als verraader (treedt; Die, zwichtend' voor den Brit, als overwinnaar zwichtte, En hovelingen zwijgen deedt.

't Bs-

Sluiten