is toegevoegd aan je favorieten.

Werken van het Amsteldamsch dicht- en letteröefenend genootschap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELDICHTEN. i?5

Zie, gindfche Vorstelijke wooning . Bewoont een Oppermagtig Koning, Hij voert een onbepaald gebied; Maar zorg en druk En ongeluk Beheerscht hij niet.

De dille Landman ploegt zijn vooten En laat een vrolijk danklied hooren Wanneer zijii akker weelig ftaat,

Tot een orcaan

Zijn rijzig graan

Ter nederflaat.

De Koopman arbeidt gantfche dagen Om eerlijk voordeel naatejaagen , Waar naar zijn gantsch verlangen ftreeft

Maar fchoon hij flaav'

En zwoege en draav'

*T is God die geeft.

De zeeman klieft de holle baaren Om vreemde fchatten faam te gaêren En leeft als tusfchen lucht en zee

Alleen Gods hand

Voert hem op ftrand,

Of op de Rêe.

De