is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen uitgegeeven door het tael- en dichtlievend genootschap [...] Kunst wordt door arbeid verkregen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9TBrHZT LIERDICHT» |jj 3. Strophe.

Aldus brengt hij, met drie andere zijaer rampgenoöten, zijn hulpeloos leven door; die rampzaalige! hij onttrok aan de HemelÜngen, wat de onfterfelijkeu Voedt, Netflar ën Ambrozijn, en fchorik die aan tterfelijke gasten. Zo bedriegt de „mensen zich zeiven 3 die maar ééne van zijné daaden vóör de Godheid waant te verbergen! En wegens dit Vaderlijk misdrijf zon* den de onfterffelijke Goden Pelops weder .te rug tot de ras voorbijgaande menfehen. En, nadien in Zijne bloeijende jeugd het zacht blonde hair zijne bruine wangen dekte, verlangde zijn verliefd harïi naar de dochter van den lieerfcher te Pisa. —~

3. Anti strophe.

De doorluchtige Hippodamia. Éénzaam ging hij, in het duifier, tot de fchuimende zee, en fmeckte den geweldig bruifchenden Koning der vyateren. Deze verfcheen hem; en hij fprak; „ Indien uw harte, n 0 Neptuin! voor de bekoorlijkheden van Venus ri niet ongevoelig is, (56) houd dan de houten fpies

» van

( 50 ) Al wie de Dochter van Qenomaus ten huwelijk verzogtj Snoest tegen haar wet den wagen rennen. Hij beloofde haar altoos aan den geinen, welke haar of liever M ij rt 1 lus, welke de wagenmenner was, zoude inhaalen. Maar wanneer de Vader, dis hun op zijnen wagen naarvolgde, zag, dat de minnaar haar fpotdig zou voorbij zijn, doodde hij hem met zijne werpfpisUe» JI, Deel, F