is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen uitgegeeven door het tael- en dichtlievend genootschap [...] Kunst wordt door arbeid verkregen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10a VERHANDELING

13. Opklimming.

Men noemt ze doorgaans Climax; zij heeft eene uitmuntende werking, en wordt gebezigd, wanneer de Dichter, eene zaak in de hoogde kracht willende voorflellen, dezelve eerst eenvouwig voordraagt, en vervolgens van trap tot trap, door opëenitapeling van zinlijke, aan zijn voorwerp juist pasfende zaaken, ten toppunt voert: zoo doet hoogvliet zijnen held fpreeken (r):

„ Laat Gerar zeggen, ah 't mij zie: daar gaat de Man $

„ Die zijnen Zoon vermoordde; en laat heel Kanaan

„ Vrij roepen: deeze heeft zijn' eenigen geboren,

„ Zijn lieven Zoon geflacht ten zoen van 's hemels toren,

„ Men zegge alzints, dat ik hem gave aan Astaroth,

„ Aan Moloch, of aan nogh affchuwelijktr Godt.

„ Laat Sara, door haar liefde en droefheid uitgelaten,

„ In fteé van minnen, mij gelijk een vijand haten :

„ Al wtst ik dat ze, ontaart van haar geloove enpligbt 9

„ Uit blinde wraakzugbt mij zou vliegen in 't gezicht,

„ Gelijk een leeuw valt op den roover van zijn jongen :

„ Al kwam al 't boschgediert, al wier de ik voort bcfprongen

„ Van wreede Leeuwen uit het Libifche gewest :

„ Al wist ik dat de dood, de honger, en de pest

„ Mij aan zou randen fk zoude, in fpijt van hun vermogen ,

„ Mijn Heilverbondsgodt, voor zijne albejbhouivende oogen

m Ten dienste ft aan,

En

(r) Abraham, £. 10,