is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichtlievende verlustigingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

ouderdom;

EERSTE ZANG.

Na dat my zeventig en tweepaar zonnekringen Befcheenen, lust het my den Ouderdom te zingen Alleen ten prys van u, wiens hand my.'t wezen gaf; Wiens gunst my onderhoud ; wiens woord my tot een' fhf Op 's levens reispad dient. Gy hield me aan u verbonden, En hebt, hoe dikwerf ik uw wetten had gcfchonden, Langkmoedig my gefpaard; genadig my behoed; Weldaadig my bedeeld met ruimer overvloed Dan 'k immer heb begeerd; een weerhelft my gefchonken, Wier trouw en deugd my 't hart in tecdrc liefde ontvonken, En nu, tot aan den rand van 't vraatig graf geleid, Streelt my 't vooruitzicht op een zalige eeuwigheid.

'k Zie