Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dwong tederheid, by eenig vorstlyk graf, Waar fchaars verdienste u ftof tot droefheid gaf, Somwyl uw hart een' zucht ten offer af; Drong ze u, om 's waerelds trotsch- en nietigheid bewogen, Een' traan uit de oogen:

Hy, hy, gewis, wien thans de wreede dood, Hoe fpaê, helaas, te vroeg noch, de oogen floot, Door fïaf noch kroon, maar door verdienste groot, D e b o s c h , wiens deugd hem 't fpoor ter eeuwige eer kon banen, Eischt eedier tranen.

Schoon huwlyksliefde in hem geen gaê betreurt; Geen teder kroost een vader wierd ontfcheurd; Wie weigert, daar de dood hem grafwaart fleurt, Dien menfchenvrind, wiens hart voor 't heil des naasten brandde, Deze offerande!

D 3 Wie

Sluiten