Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2* PRIJS VERH ANDELIN6EN VAN HET

kinderen die uit venerifche ouders geboren wanen, dauwworm, bij anderen zeerhoofdigheid, val? lendeziekte, krop- kliergezwellen, beeneeters enz.; dit zelfde getuigen ook faber («),bloch (b\ en veele anderen : aanmerkelijk is , hetgeen de vermaarde koehler, in het ziekenhuis, hetwelk te Napels, ter geneezinge van zcerhoofdige kinderen gefchikt is, hiervan heeft aangetekend: dat naamlijk onder de 4c© kinderen, die de zeerhoofdigheid ( eene ziekte die zeer verwand is met de fcroful-ziekte) hadden, 283 geboren waren jnit, ouders, die in hetzelfde ziekenhuis, met de Venusziekte geworfteld hadden.

Genoeg; wij willen hiervan geene meerdere voorbeelden opnaaien, maar wij "beroepen.ons alleen .opde bevinding van ieder oefenenden Heelmeefter, en meenen dat deeze eene genoegzaame verzekering aan onze gezegden zal opleveren.

Het fmet der ouders, van wat aart hetzelve ook zijn moge , dat hunne lympha ontaart, deelt ook gewislijk deeze ontaarting aan hunne kinderen mede; en daar veele fmetftoffen van aart zijn, dat 'zij zonder de gefchikte tegengiften niet kunnen te ondergebragt worden, zo kunnen zij evenwel lang werkeloos blijven, vooral wanneer de ontaarting

(0) #e S|?hmücker, Chir. fchriften. 1. B. bl. 166. (b) Medicinijche èemerkungeti. Sshe. 178.

Sluiten