is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen, bekroond door het Genootschap ter bevordering der heelkunde, te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMSTERDAMSCH GENOOTSCHAP DER HEELKUNDE. 73

hevig, doeh gaf niet dan füjmachtige fluimen op: .zijne longen waren geheel niet aangedaan; hij kon dezelven zeer vrij opzetten en diep iniidemen 5 langzamerhand vermagerende,ftierf hij, als.een geraamte uitgeteerd.

% 65.

De /lokdarm. Niet minder dan de reeds genoemde ingewanden , is.ook de flokdarm aan deeze verdrietige kwaal onderhevig — de kenmerken daarvan , die wij hier alleen te befchouwen hebben , zijn zeer verfchillende, naar derzelver oomaken , die meermaalen deeze gezwellen, in dit deel, voordbréngen : over het geheel echter , is de min of meer belemmerde doorzwelging , vooral wanneer deeze op fommige plaatfen van de luchtpijp bijzonder kenmerkt, een der meest aanwezendc toeval' len van dit gebrek.

Bij de toeneeming der ziekte, wordt de doorzwclging zeer moejelijk, en de flokdarm vernaauwt zig zodanig , dat er veelal geene dan vloeibaare voedzelen kunnen doorgaan;, fomwijlen komen er, bij iedere pooging om te willen'flikken, groote benaauwdheden , die veelal de ingedikte fpijzen, met veel flijm vermengd, wederom doen opgeeven; eindelijk raaken deeze Lijders uitgeput van krachten, zij vermageren, en vervallen tot eene tecring, die hun rampzalig leven eindigt.

■ E 5