Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!4§ PRIJSVERHANDELINGEN VAN HET

verzweeringen van dat deel — zij zijn afhangelijk van een veretterend kliergezwel, of van eene bijzonder geplaatfte fcrofulltof op een of ander uitwendig gedeelte des ligchaams.

De eerfte kennen wij uit de bewustheid eener voorafgegaane klicrzwelling, die langzaam is week geworden, eindelijk zig opent, en eene verzweering, tevens van de huid, voordbrengt.

De andere wordt meestal bij kinderen gekend, aan de vergezellende verfchijnzelen eener kropzeerige ongefteldheid: bij bejaarden, moet men inzonderheid daarvan oordeelen, uit hetgeen in de jeugd heefc plaats gehad, gevoegd bij de natuur des gezwels, 't welke is voorgegaan.

Zo zag de geleerde kórtum (/), bij een' jongeling van i8 jaaren, op verfcheidene plaatfen van het ligchaam fcrofuleufe verzweeringen: op de ribben bevonden zig knobbeltjens, gelijk aan peesknoopen, en welken daarna in verzweeringen overgingen — wij hebben dit zelfde bij zodanige Lijders meermaalen waargenomen.

Dan, er is een aanmerkelijk onderfcheid in de foorten van huidverzweeringen; de fcheurbuikige, venerifche en kankerachtige worden vrij aigemeen met de fcrofuleufe verward; het zal dierhalven, ter deezer plaatfe, misfchien geen overtollig werk

(/) Comm. de vitio Jcrofulofo. P. L Seót. II. p. 82.

Sluiten