Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

amsterdamsch genootschap der heelkunde. lOl

had deeze lijderes , ter dier plaatfe , reeds een klein knobbeltjen gevoeld , waarop, zig kort daarna, een helder geel vocht door den tepel ontlastte; eenigen tijd laater veranderde dit vocht in bloed, en vloeide meer uic den tepel, vooral dan , wanneer men tegen de borst drukte; ook was deeze bloeduitvloejing , na het wegblijven der maandzuiveringen , meerder geworden : de meeste Genees- en Heel - kundigen, die over die ongemak geraadpleegd waren , hadden hetzelve voor kanker verklaard ; ook hadden de Bagijntjens van Rees geweigerd haar middel aanteleggen , voorgevende, dat de kanker reeds te verre gevorderd was: dan, de Heer damen, op de verfchijnfelen van eene bevatte ftoffe, zeker gaande, liet ook dit gezwel, door zijnen zoon, den tegenwoordigen beroemden Haagfchen Heelartz, j. c. damen, in zijn geheel, door eene langwerpige fnede over het midden, openen ; geopend zijnde, vloeide er terftond omtrent drie oneen bloederig water uit, waarna zig veele wit graauwachtige brokken , van dezelfde zelfftandigheid als de zo even gemelde, zig ontlastten: het is als de voörige genezen.

Het onderfcheidend kenmerk, waarop de Heer damen zig, irt deeze gezwellen, grondde, beftond alleen in het gevoel van eenige zachte en diepzittende ftof; wanneer hij hieraan twijfelde, G 3

Sluiten