is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen, bekroond door het Genootschap ter bevordering der heelkunde, te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï9+ PRIJSVERHANDELINGEN VAN HET % I65.

Dan, om dit te onderneemen, zoude het weiligt, aan fommigen, kunnen nodig fchijnen, alvoorens te moeten bewijzen, dat de zenuwen buizen of werktuigen zijn, die een vocht of vloeiftoffe aanvoeren — Het zij mij gegund hierop alleenlijk aantemerken , (zonder mij over de wonderdaadige werking deezer deelen te verklaaren,) hoe het reeds genoegzaam bewezen en erkend is, dat de zenuwen zeiven eene verlengde mergftofte der hersfenen zijn, die uit deeze laatstgenoemde deelen, bij eene geduurige en geregelde voordgang, hun beftaan, voedende en uitwerkende kracht ontleenen; en dit alleen is, tot ons oogmerk genoeg.

§. 166.

Wij weeten dat iedere enkelvoudige klier eene zenuw heeft; en tot wat einde anders, dan om eene geregelde werking en voeding daarin te onderhouden: immers leert de ondervinding, dat eene vernietigende werkdaad van eene zenuw, dat deel, waartoe dezelve behoort, verlamt en vermagert.