Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£f>4 prijsverhandelingen van het

,, ken, na verloop van eenige maanden, haaren droevigen toefhmd eindigden." (w) Voords heeft deeze beroemde Heelkundige, uit het dagregister van het Koningh'jk Hospitaal re Stokho'Im , eenige weinige waarneemingen opgetekend van zogeyp.amde weggenomene kankers, bij de lijders van welken eene gelukkige genezing gevolgd is ; doch toont vooraf zijne twijfeling, of Sëeze verharde gezwellen wel immer kanker waven; dewijl mijne dagelijkfche ondervinding, 'i cn öok die van anderen," zegt hij, „ ge'„ toon;! heeft, dat, als zulke klonters vaneenen •,, i.ankerachtrgen aart waren , zij dan op dezelf-. n dc. of op eene andere plaats, vroeg of laat, ,} wederkwamen."' (x~)

De Franfche Heelmeester le dran (j), ver» heiit van een* mén . wien den eenen bal, om eere groote kankerverharding, was weggenomen, en die , na drie maanden verloop , een fcirrhus ifi de klieren van den hals kreeg, welke hem verflikte.

Op eene andere plaats (3) verhaalt deeze:

. (ti?) acrel, Heelkundige V 'uorneemingen, Ned. VertA \Haage 1781. bladz. 168. Lx ). Ibid, bl. 162.

(51) ledran , Mem, de VAM, de Chir., Tom. HL ^3) Ibid, Heelk. Waam. , Waarn. 9 en 10.

Sluiten