Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S6t> prijsverhandelingen van het

ders, veele dergelijke gevallen medetedeelen , zo was het mogelijk, een geheel register dee,, zer droevige gevallen te maaken" — en iet verder: ,, De Profesfor bidloo, van wien ik, „ in mijne jonge jaaren, onderwijzingen ont„ ving, heeft mij verfcheidene dergelijke operatiën doen bijwonen?; en mijn waarde Vader, toenmaals in de uitmuntende kunstoefeningen „ binnen de ftad Leijden deel hebbende, behandelde , voor het grootfte gedeelte, die „ lijderen, aan welken de Heer bidloo de „ operatiën volbragt; maar dewijl ^ door dien j, grooten Man almede, op de zo even ge„ noemde zwaarigheden, (van waare of onwaare „ kanker,) zo onderfcheidenlijk niet gelet werd, „ zagen wij weinige gelukkige uitdagen van „ zijnen arbeid,"

van swieten (c) verhaalt, dat boerhaave dit volgende geval heeft bijgewoond: In eene aanzienlijke Dame , werd eenen , nog niet verzworenen, kanker, uit de rechter bont gefneden ; na verloop van één jaar werd dergelijk öngemak, uit de hnker borst, insgelijks weg. genomen ; maar de lijderes kwijnde naderhand, had alle tekens van kanker in de baarmoeder, «n ftierf eindelijk , door zeer hevige pijnen afr

CO van slieten , Connn. in Aph ioe&h., f.493-

Sluiten