Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT:

dels, geveld , maar ook in andere ge. richtshandelingen , over de behoorlyke verrichting van die. Zelfs, over de behoorlyke (banning van de bank , wierd een ordel gegeeven.

4. De Steden wierden aan het landsgericht van den Schout onttrokken , door het verkrygen van vryheid , die, om datze ; met er tyd , gemeenlyk door haar verkreegen wierd, Stadsvryheid of Stadrecht is genoemd. Zodane Steden, dia deeze vryheid hadden verkreegen} wierden gevryde Steden , oppida liberata of Ubertata geheeten. Deeze vryheid , of dit Stadrecht , beltond gemeenlyk in het houden v?n byzondete Stads Schepenen, met welken de Schout, anders ook Richter genoemd, het gericht hield, over de burgeren en goederen, in de uitgeftrektheid der Stadsvryheid gelegen; en in het houden van Burgermeefteren, en Raaden, en byzondere Stads wilkeuren ; als ook in het genieten van vryheid van de Landsdienften , fchattingen en beden , boven die van het platte Land enz. (c). Winbar*

(c) Zie, onder anderen, een voorbeeld by Dumbar Analect. Tom. 3. Overyjf. Chron. op bet jmcir 135-0. pag. 178. en een ander t van elders, by Mattbaus de Nobilitat. lib. 3. cap. li pag. 828.

* 4

Sluiten