Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

vnnfchyve(8)3 in plms van de Klaa* nng werkelyk op te richten , om dus de onderzaaten te meer te onderwerpen. Doch het hield hier geen ftand (c)

Ondtyds wierd tweeëley Klaaring hier gehouden. De eene was de Kamer-W nng, ten Hove of ter Kamer van den ^fchop 0f elders, waar het hem behaagde. Volgens het oude gefchreeven Landrecht wierd dezelve , alle veertien aagen, gehouden over zaaken van pacht,

mage-

(8) Dlfius waar van onze difcb. betekenend eene ronde tafel. Kilian. Men plag, telykSS* om een üencht te benoemen, de fc43ffi££ S tenen van de tafel of bank, waar by, of op men ten Gerichte zat. By voorbeeld: deTafdZn TZ Ea'Magmyn Heeren de Ordinarh Gedeputeerde " de Heoge Bank: de vierbank of de Fierfciaar Td '

E t t n üt ^ffg" Genootfchap. veen pag. 18}. De overeenkom ft van betekenis Zr woordenen /cW« is bier toe ookS»* « yk, d.em de fpreekwyze, de bank fpanneT t thans met.de perfoonen bedoelt, maar df banken' In het Saxifch Weiehbild wordt het woorS itrLkPn meer dan eens gevonden, art. ,i. «, xTfn GhfT en ™r^„* by Pontanus ////?. R/r. libïl Z* £' tn pin. rag' o9*

Cc) Revtus Davtntr. ad arin. im.pag. 124,

Sluiten