is toegevoegd aan je favorieten.

Overysselsche gedenkstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IS 8 OveryJJ. Gedenkft. Ilde Stuk. Bylaagen.

N. 5-

Willem van Bukhorst verpacht aan Zweer Hylbrinck het Sehtutambt van Zallik, met de oude Schil-

■ den enz. met wyder beding, dat de Schout ook het zyne zou hebben van de breuken, die het hoogste, of'de rechterhand betreffen, gelyk de Schouten in Zalland enz. In den jaare 1547. Uit het oorjpronglyke, op den Huize Bukhorst.

Anno &c. 47 den thynden ffebruary heeft die Erntffefte ind vroeme Juncker Wyllem vanBouc horst, uthgedaen ind verpacht Zweer Hvlbrinck, feeif jaeren lanck, dat Schuit ampt tho Zallick, myt den olden fchylden, als namentlicken van pantkyringe, dueifflage, bioetlatinge niet koerbaer, van geleyde tgeven met myns Junckeren confente oerloff ende opfeggen, then were dat vmant die noet dronge , ende van fegellarie , ende"daer tho noch dryffguet ind verlaren beeften dat ener olden fchylt weert is, oif daer beneden fall Zweer ock beholden, ende is dat beter dan een olden fchylt fall myn Juncker vurf. beholden Ende weert fake dat daer broeken ghevellen, die dat hoegefte, off die rechter handt androgen, fall Zweer ock dat fine daeraff hebben gelyck anden Schuiten in Zallant, die die olde fchylde mit gelde belacht hebben (a) Voert fall Zweer vurf. gebrueken ind hebben dat hws ende harberge mit den hoelf, daer die Schulte in tho woenen plach , ende dat hwesken anden Karckhoeff mitten hoelf, daer Zweer in brouwen mach ende den hoelf tot finen fchoenften gebrue-

ken

(a) Dat is, die deeze olde Sciiüden onder hët Scboutambt w pandfchap voor, eene zekere fomme gelds bekomen hebben. ■