is toegevoegd aan uw favorieten.

Overysselsche gedenkstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 OveryJJ. Gedenkjl. Ilde Stuk. Bylaagen.

Jtem weert faken datter akeren weeren jnder tyt vatï den akeren' lullen die buren als voirfz hoir have ende beefte hueden voir Matheus akeren, vonde hy dair en boven hoir have ende beefte als voirfz op "fynen akeren, folde hy geboirlyke mogen fchutten, alfe men nae olden gewoenten boven en beneden pleecht ende fchuldich is te doin, ende die gefcutte have brengen jn Dorp tot Haecxberge ofte opter moeien, Item ofte Matheus voirnemende worde (a) dair akeren toe wefen ende bewyfelyke nyet en waren, foe ende fall hy nyet mogen fchutten ofte doen fchutten, Jtem is bededingt dat Matheus zyn akeren op geboirlyken tyden bedryven fal ende a'ltyt tot korsmifle opgeven, en wolde hy zyn akeren langer gevryet hebben, fal hy felven moegen doin bewaren ionder fcutten, ten wareiemant fyne have ende heeste dair op hoede, die folde hy mogen fcutten als voirfz is, Jtem want die buren, als die clage op Matheus voirfz gedain hebben , alhyer niet all tegenwordich en zyn, zoe fal Matheus voirfz die tevreden ftellen by den Eerbaren Heren Frederik van Beveren Commandeur tot Oetmershem Duytfches Ordens en Df.rickvanderSchulenborch, zodatzy redelyke mynen geneden Heren voirfz des nyet vorder clagen en doenen. Ende voir alle defe punten ende articulen te vollenvaren ende nategain van wegen Matheus voirfz, heeft geloift te voldoen die Edele Everwyn Greve toe Benthem voirg zonder argelift. Hier waren over ende aen voir mynen geneden Heren mit den Edelen Joncker Everwyn voirfz die Eerbaren vromen ende wyfen Mevfter Ludolph van den Vene Doemdeken Tutrecht Meifter Johan van Diepholt Scolafter , Meyfter Johan van Zyl Canonike tot Deventer , Heer Fre. cerick van Beveren Ende hyer op heeft Matheus voirfz gefekert gelovet ende then heiligen gefworen omme die vengenilfen als voirfz mynen geneden

Heren

(a) Voirnemende worde, dat is, beweerde.