Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 OveryJJ. Gedenkjl. Ilde Stuk. Bylaagen.

Here van Dyepenhem. ende wife Willaem Here van Boecftelle namen mit Veren (ƒ) Conegonde onfen Wive. vutghefet tgoet te Ghelle. dat leghet in Winiterwiker Kerfpel (g). ende die Hof te Mokerden, int kerfpel van Almen. ende dat daer in hoert, die wi langhe vercoft hadden, eer defe comenfcap overdraghen was. Voert fal wi behouden vier eyghen Knechten, die tot dier vorfeider heerfcapyen van Dyepenhem te horen plaghen. alfe Gheraerd Riscamp. Henric de Koe Henric die Portenaer. ende Gheraerd van der Haven. Voert dat Borch» leen dat Johannes van den Tye was dat fel bliven deen wijt ghegheven hebben ende verleent, wilke heerfcapye ende borch van Dyepenhem ende GreVefcap van Dalen, ende al dat doer toe behoert alfe vorfcreven is. Wi Willaem Her van Boecfte! en Ver Conegond Vrouwe van Boecftel vorfeit op ghedraghen hebben ende opdraghen mit defen tgheghenwordighen brieve onfen lieven Oem haren Johanne . . . . Bifcop Tutrecht vorfeit tot oerbare fiere Kerken ende fijns geftichts van Utrecht, van hem van fiere Kerken ende finen gheftichte van Utrecht vorghenoemt eweliken ombecommert van ons van onfe Kijnderen erfnamen ende nacomelinghen vrilike te hebben te befitten ende te bruken. en daer af hebben wi verteghen ende vertyen als Ridder ende Knape. Manne ende Dienftmanne des gheftichts van Utrecht wysden (h), dat wier mit rechte vertyen mochten, ende fculdich waren te doen. Voert g'helove wi onfen lieven Heren den Bifcop van Utrecht

ende

(ƒ) Zie aangaande deezen Vrouwelyken eertytel HuYnEcoper over Melis Stoke, Deel II. p. 147 £fc.

(g) Vermoedelyk nu Wenterswyker kerfpel.

(&) Uitfpraaken. Deeze opdragt is derhalven gefchied in het gericht van den Bifcop. Dit vloeyt zeer wel, als men fielt, dat de Heer van Diepenheim en Graaf van Dalen ook in de orden der Edelen van den Bifchop was, en mede tot dit gericht behoorde.

Sluiten