Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORDEN EN ZAAKEN.

347

van dit woord. 208. Landweer ondeihouden. 240.

f.andzoen. 194 &c.

Lastbrief'van de Staaten voor de Gezanten naar den Koning van Spanjen over Kanceler en Raaden. 293.

Leen. Het Leen aan iemand uit hoofde van verzuim befpreeken. 40. Betekenis van het woord. 4 &c. Beftammed Leen. 54. Zadel Leen, Pantzer Leen,Kodden Leen. 56 &c.

Leenmannen (achter). 160. Gericht der Leenmannen. 302. Hoe de Landsheer zyne Leenmannen tot krygsdienst vorderde. 320.,

Leenrecht wel eer een 'recht der Edelen. 40. Verhandeling van het Leenrecht deezer Provincie, in hetit.uk van erfopvolging. 50 etc. Dienften volgens Leenrecht te doen. 68.

Leenvolger moet binnen jaar en dag zich laaten beleenen. 56.

Le-nzanken. Derzelver Gericht 302.

LU. Zaaken gaande aan een lid. 34-

Lotting. 170.

'Lovede, belofte , borgtocht. . 64 .

LyJ\ Zaaken aan het lyf gaande. 32, 34. 250. Aan ie_. inand iets ftaan op zyn lyf. '245-

Lyfihafe. Vrykoopmg van

dc/.elve. 192. L'jfjhajfelyke zaaken. Welke

verandering by het nieuwe Landrecht omtrent de behandeling van lyfftraffelyke zaaken zy gemaakt. 183 etc.

M.

Maagenaas. 243, 244.. Maagfeheiden. 1^31 etc. Malke, elk. 63'. Manieën. 105 etc. Mannen. 4.

Mans Mannen. 160 etc.

Marken. Derzelver wilkeu-. ren. Vreemden buiten d$ marke in hoe verre aan deeze wilkeuren gehouden zyn. 303. Recht der Kotters in de marken. 303 etc.

Markeberge. 8, 63.

Markengericht. 16. Hoogfie Markengericht in Twente. 17 etc. Judicature cn Executie der Markengerichten, 3°3-

Markengenooten. • 305.

Markengnnden aan wie en hoe toebehooren. 'J'ot derzelver aaugraaving wordt de toeftemming van allen vereifcht. 305.

Markten van Deventer. 155.

Misdaaden. . Hoe over dezelven in het Heymaal of Bur^erlyk geklaagd wordt. 34-

Mar

Sluiten