is toegevoegd aan uw favorieten.

Overysselsche gedenkstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iio Overysfelfche Gedenkflukken, iVde Stuk,

onfs ampt vurfs. te bewaren alfoe lange und der tii toe dat Henrick van Gramsberge van onfs wien™ boirt nefft twe hondert olde We° und we, dan dair en tendes bliuet vann onsfenn derden deïl da? fall Deric vurfs. Henrick van Gramsberge vurfs ouer gheuenn und p) arfcortinge der fommen geïdesd?ê wy Henrick fchüldich fin! nae inholt derbS d e hie van Uns hefft up dat ampt vurfs. thent (a) dat ampt geled.ch wortopfefshondert olde fchi de aÏ argelist uit gefeecht in orkonde sbreues befegeltm onfen fegeil Gcgetien to Deuenter in den fair X heren duient vier hundert und twelleff op den vri dach nae den ionendach üemifcere

No. 6.

Sneven va» Hendrik Bentink Heere tot Werckeren Borgel, Aenhe, Drost van Zalland; en van £Ïn van TwicKEto Schutte: van Raelte, betreffende de vryheid der ingezetenen van het Kerkdorp Raelte: van eemge Heeren of Landsdienften, tegen bezwaar van andere Heeren of Landsdienften tof hunnen by. zonderen laste De eer le van het jaar i677 en de andere van ij8o. " ™

Zynde her Kleinzegel.

Ick Henrick Bentinck Heere toe Werckeren, Bor-

0) Lees onder, dat is, tot afkorting enz. gel (S) Voor ttt heen het, ter tyd toe.

CgetO Breda 1677.

C O P 1 A.