Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iver de dienstbaarheid in Ov;rysf-L 2de Afd. 1 -3

gedeeltelyk, uit den eigendom ontflaages te zvn. Tacitoj bedoelt hier niet den eigendom ma-r bet gering aanzien der vrygemaakten in den burgeritaat. VermoeJelyk heeft hy het oog op de gewoonte van verfcbeiden Duitfche volken, naderhmd ond r d-n naam van Fra ken be end, wier vrygemaakten een onvolmaakt burgerrecht deelachtig wierden. du ma naKomeiingen in den eerden graad verkreegen eerst het recht om getuigenis der waareeid tegen vrvgeboorenen te geeve- (c,. en te erven van liu ie verwanten (d): ook ftonden zv en alle hunne nakomelingen onder het momberfchap of verdedi -ing van hunne Patroonen, van den Koiing, ofvdndeKerk e^ By de Ba.uariers, Anglen en Werincn bevindt mèn, dat de boete, aan vrygeiaatenen te betaalen, minder was dan die vrygeboorenen betrof (ƒ Kn het fchynt dat de gewoonten der oude Duitfchers, gë]>k in meerandere zaakerj. ook hier in niet van allen gelyk te achten zyn. Wat aangaat de Saxers, onze voorvaders, is my niet voorgekomen, dat vryj- laatenen in het geeven van getuigenis der waar êid in het algemeen , minder dan andere lar.dzaaten zouden zyn gewe st. Om te kunnen erven wierd bv hert evenboortigheid of geivkheid van geöoorte' vereifcht; zo dat al wie niet trva:ebooren was, van e-n vrygebooren niet kon erven (g> Van een momoer-

(c) Capit. lib 6 capit. 352. E'.it. Georg. col. 158$ v

(d) Capit. anni 803. C-eol. Magni de leg. Rip. Cn~ a W 9. Eiit. Georg. col. 67.. u

fyjf* **pwr. tU- 58. art. 1, 12, 13. Aangaande de vericheidenheid van wyze, oo welke di vry'aating by de Franken gefchiedde , zie Bignon in not. ai Marclxf fom Sfi' caP-22- ad vlrb3: r-r^eptum deraria.: £? lib. 2 cap 32. O noppend, fom. Kt. incerti autt. cai>. 13, 56. fif vet. f.nm Jee. leg. Rom. cap. 12.

(f) Lex Bajuar. Ut. % cap. i.jwict. tb. 4. cap. 1. Edit Georg. col. 273. 279. L.x At. ;5r> g, Weriv.orum, cap. o.' £.au. Georg. col 450. 1

(g) S-M»f. Lib. i; art. 17. 51. fa Giosf. La:in.

I <5

Sluiten