Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;S40 Overysfeifiht Qedenkjiukken, IVde Stuk,

vcrftane dqt de vercoper fal geholden fyn toe pra?. fcnteren den coep fynen naesten blode yn de echte (4) den enen bloetsverwanten voer den auderen pae tot ynt derde Iyt ofte gradt als voerfz. Ende ioe dat nemant van den blode copen wolde, foe mach dye vercoper dat vercopen enen vremeden yn der i'elver echte ofte horycheyt wefende voerbeholden den onmundygheu ofte buten landyfehen ats voerfz,

Ten Ifen,-

Jtem nyemant fal mogen enych hofguedt ver% copen ofte vervremden buten der echte funder confent des Heren by verborte des gudes (53 tot: behoef des Heren.

Ten Uien,

Jtem nyemant mach enych hofguedt befytten of hebben de nae de nature des guedes niet geloedet (6} dat ys gequalificert ys ; Ende werr fake dar ye-mans befete of gebrukede langer dac eyn jaer fonder confent des Heren (7) de fal t guedt verbeurt hebben (8).

Ten

Zie ook aangaande de Talliabeles in Frankryk Jacob. Go. TorüüD. in cod. Theod. lib. 5. tit. 9. in paratit. pag. 452.

(4) Genootfcbap van het zelfde recht, II. Stuk, bl. 14h 130- IIL Stuk, bl. 51.

(5) De verbeurte des goed? moet onderfcheiden worden van de belmundigheid, waar van beneden zal gezegd worden.

(ó) Zie aangaande dit woord II. Stuk, bi 288.

'(3} Ilier wordt onderlteld, dat iemand bet goed met Confent

Sluiten