Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de bezw. der Kleine Steden van Twente. Byl. 135

aengelaèvet hebben, hem Loefinck op verfoock levendich ofte doott, ter. plaetfen daer fy hem uyt verborget weder in te brengen, gerelaxeert, des belovet voorfr. Loefinck mett gedaene hantastiuge in edes ftatt uyt desfe ftadt niet te willen ontwycken, dan tott allen tyden, des van fyne borgen verfocfic fynde fich vrywillich van fich felver ionder eenige tergiverfatie weder in te ftellen epde geroerte fyne borgen fampt ende byfonder dusfe borchloftes halven in alles fchaedeloos te holden, onder verbant van fyn perfoon und alinge, foe wel onbeweechlyke als bewechlyke goederen, geene uytgefondert, fonder alle bedroch.

N°. 27. Ahm 14 July 1625

f Tacob van Weerden Borgemeyfteren 2 Arent van Hemert

Johan ten Middendorp ftelt fich borge voor fynen Swaeger Joan Smitt voor den brocke foe hy daer aen verwerckt mach ofte fal hebben, datt hy Hermen Pott in de Lutte eenige quetzuyre in fyn hooft mett eenen ftock toegevoeget ofte geflaegen, aenlavende datt hy Joan Smitt van hier.uyt ter Stadt niet fal ontwycken , eer ende bevorens hy naeStadtrechte daar voor voldaen fal hebben, dede hy daer en boven aenlovet voorga borge hem Smitt levendich ofte doett wederom in te leveren ende voor hem te voldoen, des belovet Joan Smit ghen fynen Swaeger Joan ten Middendorp dusferhalven fchaedeloes te holden onder verbant van alle fyn goederen nae Stadtrecht.

Omnia prcscedentia concordam attestor Joannes Kettwich Sec.

I 4 R-

Sluiten