is toegevoegd aan uw favorieten.

Overysselsche gedenkstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 Overysfelfche Gedenkftükken, Vide Stuk,

eer dat vorrechtet is vor Scepen weer dat zake datter yemant over gheve buten onfer Stad eer dat vorrechtet is vor Scepen dat weer om V pond oec foe en foldet genen Stad holden

Fol. XIX. Voert meer weert fake dat enich man of wyf op des anders eet fpreke de breke I pont ende fone 't Scepen ende Raedesfeggen (95)machmen verwinnen als recht is

Int jaer ons heren dufent vier hondert ende foven op funte mathyas dach foe hebben wy Scepenen myt onfer fwaerne meenteghewilkoertdatniemant bier tappen en fal binnen onfer Stad Vryheit van Genemuden dat buten ghebrouwen is nae funte mertens dage. in den winter naest comende des jaer lanc by eenre pene van XL ponden alfo vake als men dat doet alfoe manich XL pond

Voert meer foe enfalnyemant ketele eeftennoch panovenfettenheten fi bi oerlof der Scepene ende des Raedes bi eenre pene van X ponden

Weert zake dat enich man of wyf fchult fchuldich is die men panden mach ende were binnen Ghenemuden ende wolde nyet in huys gaen als de bode tot hem queme om pande foe folde hem de bode bieden bi enen ponde dat he in huys fal gaen Ende gheven pande Ende en doet he des nyet fo fal hem de bode dat pont ofpanden Ende gaen voert in fyn huys ende openen hem dat huys ende doen hem pande

Wert zake dat enich man of wyf becande fchult fchuldich weer daer men hem voer panden mach ende men daer ghene pande en vande noch voert krighen en konde den folde men wt onfer Stadlegghen

Item &c. die Scepenen enRaeden verwilkortmitter meenre menten dat men gheen hues of berghe (96) of gheen dinc dat ontilber is fetten fal onfer

(65) En zoen of verzoening ter uitfpraak van Schepenen en Raaden.

(96) Schuur, of hooyberg.