is toegevoegd aan je favorieten.

Overysselsche gedenkstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Perzameiing van mrkv. Brieven £?c.

Joarjnes Palthe die Erentfeste Hinrich van Beestea ende Geerlich van Beesten de Kélner ende Ampc man van Sipkelo Bernardus Faftlie met fynen mis. hern van wegen den van Vrenswegen ende meer a»dere Erfgenamen allent fonder argdist actttm aS fupra. •

Up dié questie van de vryheid ende Exemptip van contributie ende fchattingen van den fingraven toebehorende den Grave van Benthem by fyneu Go. gepretendiert ende klagte der jngefeten van Denichem (de fulke contributie voor de Meyerls van den Singraven feggeB betaeld te hebben} ende dt'shaiven aan mynen Genadigeö Heeren Stadcholder ende Ridderfchap ende Steden gefüppliceerc ende daerop een appoinctement van fynen G. verworben hebben welke materie de Commisfarisfen gecommuniceert hebben mit Schok Evert toe Den'chem ende Laken Buyrrichter als volmechtigeu der buyrfchap van Derichera ende daer na den Grave van Benthem geprefenteert dat de drie Meyers vermits betalende in de contributie van fchattingen ende uitfectingen up de voorf. buyrfchap genieten fullen buyrrecht gelyk andere Jngefeten van de Marcke der voorf. büyfchap van Denichem' ende dat op behagen van de Keyf. Mayt* wel verdoende dac dezelve Meyers in de Ichattirrge gebeuriyk gafet ende getaxceerd fuilen werden ais anderen van haer gelyken.

Betreffende den nieuwen toll by den Grave van Benthem upgericht ende ingefteld toe Esfchenbrugge by dac Capelleken daer men reyst naCovorden hebben de Gecommitteerden verfocht dat de Grave fuiken ongewoentlyken Toll afdoen folde- datsr up de Grave geantwoord heefc dat hem veiworrt. derde hier afgedacht te fyn vermits dac defelve col aldaer opgerichtec was eensdeels ter begertea. vnn etlyke Ampthiiden der Keyf. Mayt. ende dat toe profyt ende welfaeren der gemeenen Erfgenamen 's Landts van Twence om by fulke provifie ce beletten dac overvloedige, verhouwen vernielen ftelea

en-