is toegevoegd aan uw favorieten.

Naspooringen aangaande de oönlogie, of Eierkunde en de oorspronkelijke voortteeling van menschen en beesten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

414 HET GEVOELEN VAN

gefchikt om zijns gelijken voort te brengen, ftellen zij ook een algemeene Organizatie. Deeze, zo lang het dier jong is, is dan nog wel onvolmaakr, maar Zou trapswijze tot zijne volkoomenheid naaderen, en deeze bereiken, wanneer alle deszelfs werktuigen behoorlijk uitgegroeid zijn. Doch al die in en uitwendige werktuigen willen zij befchouwd hebben als eene aaneenvlegting van een algemeene Organizatie. Heeft het Wijfje haare grootheid bereikt, dan is het eerst bekwaam om Eieren, of zaad uit haar Eiernest voort te brengen. En, eeven gelijk in het Planten-rijk, zo is het Mannetje ook in zijn volwasfen ftaat eerst bekwaam, om uit zig zeiven die bevrugtende ftoffe te verfchaffen, welke 'er tot voortteeling der fchepzelen van des zelfs geflagt vereischt word.

Hoe nu Dieren en Planten van hunne ouders worden voortgeteeld, of wel, hoe deeze als genoodzaakt worden anderen van hun geflagt voort te brengen, poogen zij te verklaaren door het voorbeeld van een volwasfchenen Boom of Plant, dat is, die bekwaam is om vrugt te draagen, en uit 't geen Plantkundigen diesaangaande hebben opgemerkt.

Doblor Parfons, maakt daar uit eenige hem toefchijnende nauwkeurige overeenkomften op tusfen de voortteeling van Planten en Dieren,

wei-