is toegevoegd aan uw favorieten.

Naspooringen aangaande de oönlogie, of Eierkunde en de oorspronkelijke voortteeling van menschen en beesten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P A R S O N S» ENZ. 4**>

wijl bet overal blijken draagt zo wel van 's Mans zuivere en verflandige Godsvrugt, als van zijne zeedigheid, en diepe Natuurkunde. En dan vooral zal ik geen reeden -van berouw hebben , dat ik in een bijzondere afdeeling hier aan Hem met achting gedagt heb.

Misfchien zal men daaruit klaar befpeuren, dat de zelfde beginzels, als hier te vooren omtrent de voortteeling der dieren voorgedraagen zijn, ook plaats hebben in het Planten Rijk, voor zo veel het zo genaamde Poeder der ftofraadjes in de Planten dat geene fchijnt te zijn, het welk het vrugtverwekkend vocht in de Dieren is.

En in de daad, is 'er niet een wonder* Jijke overeenkomst tusfen beiden? immers 'de Zaad-korrel, zo gelijk aan een Ei, fchijnt eene fpruit in zig te fluiten, welke voor de bevrugting, op eene voor ons onzigtbaare wijze beflaat, doch welke door de bevrugting zigtbaar gemaakt wordt. Zij vertoont zig in het begin als een groen of geelack. tig flipje. In dit flipje meent men wel een korreltje van het Poeder der ftofdraadjes te hebben waargenoomen, wijl m.-n de fpruiten in dat Poeder wilde plaatzen, en onderHéld heeft, dat deeze in de Zaad-korrels gebragt worden, die gifchikt zijn om haar te ontvangen, en te voeden. Maar, mag D d men