Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

to REIS-WEG naaii

en welke bij zijn' tijd nog aanwezig waren. De overwonnene Vorsten en Opperhoofden werden door deezen Koning , over het algemeen , met menschlijkheid behandeld; alhsewel hij de gewoonte had, wanneer hij zig naar den eenen of anderen tempel begaf, of eene ftaatige intreede in zijne hoofdftad deed, zijn wagen met vier deezer ongelukkigen , nevens elkander, in plaats van paarden te befpannen. In zijnen ouderdom blind geworden, maakte hij zelve een eind aan zijn keven. Hij had drieëndertig jaaren geregeerd. Zijn rijk, veel te uitgebreid voor het gebied van een eenig mensen, werd, reeds kort na zijn dood, in ftukken verdeeld; maar tacitus vermeent, dat de overblijffelen en gedenkteekenen van zijne grootheid, nog ten tijde van tiberius, aamveezig waren.

Geduurende eenigen tijd is Egypten ook door twaalf, door het Volk verkoorene, Koningen tevens beheerst geworden, welke gezaamentlijk den Labyrinthus gebouwd hebben. Een tijd lang regeerden zij in de beste overeenftemming; doch eindelijk onder zig verdeeld raakende, werden alie de overigen gedood of verjaagd, door één onder hun, psammetichus, bijgeftaan door eene bende löniërs en Cariërs, welken een ftorm op de kusten van Egypten geworpen had. Tot erkentenis van eenen zo gewigtigen dienst, ftond psammetichus aan zijne helpers toe, zig in het land

te

Sluiten