Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 REIS WEG naar

Het voornaamfte Gerichtshof beftond uit eenendertig leden, door de drie voornaamfte fteden, He~ lioplis of de Zonn»-ftad, Theben en Memphis, gekooren. Ieder deezer plaatfen benoemde tien perfoonen, die, wanneer zij allen verzameld waren , uit hun midden eenen voorzitter koozen, wiens plaats de ftad, die hem aangefteld had, alsdan door eene nieuwe keus vervulde. Allen werden zij door den Koning bezoldigd; doch de wedde van den voorzitter ging die der anderen merkelijk te boven; deeze eerfte Overheidsperfoondroeg om den hals, aan eene gouden keten, het beeld der rechtvaardigheid of der waarheid in edelgefteenten gevat. — Even als bij de Hebreeuwen, de Germaanen en de Romeinen , vervulden ook hier oudstijds de Priesters het rechterambt. Er zijn Schrijvers, welke vermeend hebben dat de Urim en Thurim, volgens de Mofaïfche kerk - plegtigheden op de borst der Joodfche Hoogepriesters geplaatst, eene navolging waren van het verfierfel van den hoofdrichter der Egyptenaaren; ondertusfchen echter is de befchrijving, die men 'er van geeft , zeer verfchillende. Het pleiten van zaak - bezorgers , en gekunftelde welfpreekendheid, was van de Egyptifche rechtbanken uitgeilooten; de partijen droegen hunne gronden bij gefchrift voor, en de rechters beflischten. Hunne vonnisfen zijn niet minder door derzei ver wijsheid beroemd , dan de uitfpraaken van den Areöpa-

gus

Sluiten